De specialisten op het gebied van het milieurecht

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het  milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht (ook wel ‘omgevingsrecht’genoemd), kent tal van regelingen die de leefomgeving, de industrie, stoffen, veiligheid etc. betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, … Lees meer “De specialisten op het gebied van het milieurecht” >

Nieuws

Hof Arnhem: Begeleidingsbrief bij route-inzameling van afvalstoffen is wel in orde

05/01/2017

Op 28 december jl. heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen in een strafzaak met betrekking tot het inzamelen van afvalstoffen. Na een veroordeling in eerste aanleg heeft het Hof cliënte vrijgesproken van overtreding van de Wet milieubeheer. Aan verdachte was ten laste gelegd dat zij afvalstoffen vervoerde zonder (correct ingevulde) begeleidingsbrieven, omdat de ‘route-inzameling’ … Lees meer “Hof Arnhem: Begeleidingsbrief bij route-inzameling van afvalstoffen is wel in orde” >

Waste issues: Afvalstoffen of dierlijke bijproducten, welke regels gelden?

30/11/2016

Dierlijke bijproducten (DBP) zijn stoffen die bestaan uit materiaal van dierlijke oorsprong en die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Soms zijn die DBP ook afvalstoffen, denk aan frituurvet (UCO). Ten aanzien van DBP en afvalstoffen  bestaan Europese regelingen en tussen die regelingen is afstemming geregeld, zodat niet steeds op dezelfde stof beide regelingen te … Lees meer “Waste issues: Afvalstoffen of dierlijke bijproducten, welke regels gelden?” >