De specialisten op het gebied van het milieurecht

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het  milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht (ook wel ‘omgevingsrecht’genoemd), kent tal van regelingen die de leefomgeving, de industrie, stoffen, veiligheid etc. betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, … Lees meer “De specialisten op het gebied van het milieurecht” >

Nieuws

Een einde aan de bevoegdheid om vergunningen niet in te trekken?

23/03/2017

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 maart j.l. uitspraak gedaan in een zaak waarin cliënt heeft verzocht vergunningen van de veehouder/buurman in te trekken. Het betreft een bouwvergunning en milieuvergunning voor de uitbreiding van de varkensstapel. Na een bepaalde tijd (een half jaar voor de bouwvergunning, en drie jaar voor de milieuvergunning), … Lees meer “Een einde aan de bevoegdheid om vergunningen niet in te trekken?” >

Hof Arnhem: Begeleidingsbrief bij route-inzameling van afvalstoffen is wel in orde

05/01/2017

Op 28 december jl. heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen in een strafzaak met betrekking tot het inzamelen van afvalstoffen. Na een veroordeling in eerste aanleg heeft het Hof cliënte vrijgesproken van overtreding van de Wet milieubeheer. Aan verdachte was ten laste gelegd dat zij afvalstoffen vervoerde zonder (correct ingevulde) begeleidingsbrieven, omdat de ‘route-inzameling’ … Lees meer “Hof Arnhem: Begeleidingsbrief bij route-inzameling van afvalstoffen is wel in orde” >