De specialisten op het gebied van het milieurecht

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het  milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht (ook wel ‘omgevingsrecht’genoemd), kent tal van regelingen die de leefomgeving, de industrie, stoffen, veiligheid etc. betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, … Lees meer “De specialisten op het gebied van het milieurecht” >

Nieuws

Invordering en eisen, herformulering Afdeling bestuursrechtspraak

10/05/2017

De uitspraken in de zaak North Refinery (13 juni 2012) en enkele andere, hebben als standaard jurisprudentie gediend met betrekking tot de vraag welke eisen moeten worden gesteld aan de invordering van dwangsommen (ivm geurhinder). Onlangs heeft de Afdeling deze eisen opnieuw geformuleerd bij uitspraak van 3 mei 2017 inzake Abengoa. De overwegingen luiden thans … Lees meer “Invordering en eisen, herformulering Afdeling bestuursrechtspraak” >

Trillingshinder en bijzondere gevoeligheid naastgelegen bedrijf

25/04/2017

Op 3 april jl. heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2017:3296) inzake beroep tegen besluiten omtrent het opleggen van trillingsvoorschriften ten aanzien van het gebruik van een mobiele puinbreker. Deze besluiten zijn genomen ter bescherming van een naastgelegen bedrijf dat gevoelig is voor trillingen vanwege het gebruik van precisie instrumenten. De rechtbank heeft … Lees meer “Trillingshinder en bijzondere gevoeligheid naastgelegen bedrijf” >