Column Ozinga Eemsdelta Kringen – oktober 2014

24/10/2014

In deze column wijs ik op de systematiek van de Wabo in het kader van de gedachte ‘één bevoegd gezag’ en een specifieke kwestie over handhavingsbevoegdheid van de Minister van I&M ter zake van het Besluit bodemkwaliteit. Een interessante casus waar binnenkort uitspraak in wordt gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak. Artikel Eemsdelta Kringen oktober 2014 … Lees meer “Column Ozinga Eemsdelta Kringen – oktober 2014” >

Geurnorm en nieuwe woningen versus bestaand bedrijf

01/10/2014

Vandaag, woensdag 1 oktober 2014,  heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weer een interessante uitspraak gedaan inzake geurhinder. Cliënte, de gemeente Stichtse Vecht heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van enkele woningen. Die woningen zijn gelegen in de omgeving van een verffabriek. Met betrekking tot het plangebied (de woningen) is daarmee rekening … Lees meer “Geurnorm en nieuwe woningen versus bestaand bedrijf” >

Cumulatie geurbronnen binnen inrichting

29/09/2014

Bij uitspraak van 9 september 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant nog eens bevestigd dat voor de cumulatie van geurhinder geen methode voorhanden is. Wel kan volgens deze rechtbank de conform een lokale beleidsregel berekende cumulatie van verschillende geurbronnen binnen één inrichting toelaatbaar zijn. Zie verder JnB 2014, 978.

Uitspraak ABRS inzake Bestemmingsplan “bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard”

08/09/2014

Op 20 augustus jl. is uitspraak gedaan (201306769/1) terzake van het beroep tegen het bestemmingsplan dat is gericht op de realisatie van een agf-bedrijventerrein. Het maakt ook de komst van een ‘turbo-verkeersplein” (ook wel “ovonde”) mogelijk en het is basis voor enkele verbindingswegen, hetgeen heeft geleid tot het wegbestemmen van woningen. Het beroep is deels gegrond … Lees meer “Uitspraak ABRS inzake Bestemmingsplan “bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard”” >

Beelden aan zee

09/07/2014

Borrel ter gelegenheid van het tweejarig jubileum van Ozinga Advocaten met een lezing van Ferry Mingelen in Museum Beelden aan Zee.