De specialisten op het gebied van het milieurecht

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het  milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht (ook wel ‘omgevingsrecht’genoemd), kent tal van regelingen die de leefomgeving, de industrie, stoffen, veiligheid etc. betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, … Lees meer “De specialisten op het gebied van het milieurecht” >

Klanten over Ozinga Advocaten

“Zeer goed bereikbaar, laagdrempelig, snel reagerend, begrijpt heel snel waar het over gaat en legt ragfijn de relatie naar niet alleen de vigerende wet- en regelgeving maar zeker ook naar jurisprudentie en ontwikkelingen in de (milieu)rechtspraak. In staat om zich als collega in te voegen in de organisatie zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Mede daardoor efficiënt inzetbaar..”

“Weet niet of je als advocaat vaak complimenten krijgt, maar ik ben erg blij met je kennis, slagvaardigheid en persoonlijkheid. Geeft mij rust en is erg prettig!”

“Een voorbeeld qua kennis, meedenken, strategie, commitment, en plezier mee te werken”

“In de 15 jaar waarin Jeanette mij in verschillende zaken heeft bijgestaan heb ik haar leren kennen als enorm betrokken, bevlogen, realistisch, vakkundig en dat alles altijd op topsnelheid zowel met ideeën en strategieën als in reactie en correspondentie”

“Scherp, accuraat, assertief, kundig en relevante specifieke kennis”

Nieuws

Circulair Materialenplan

28/01/2021

Het landelijk beleid ten aanzien van afvalstoffen en grondstoffen gaat uit van circulariteit, de ambitie is zelfs om volledig circulair te zijn in 2050. Ondanks de vele positieve initiatieven en gedachten, zijn we daar nog  allerminst. Teveel afvalstoffen worden niet (voldoende) gerecycled. Allerlei belemmeringen dragen daaraan bij. De Stas Infrastructuur en Waterstaat heeft bij brief … Lees meer “Circulair Materialenplan” >

Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?

21/10/2020

Naast een algehele herziening van de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA), wordt ook een aanscherping van kracht (1 januari 2021), die moet leiden tot een betere controle op de grensoverschrijdende overbrenging van kunststofafval.  In het kort komt het erop neer dat kunststofafvalbewegingen over de grens moeilijker worden. Tegelijkertijd is actueel, dat eenmaal … Lees meer “Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?” >