De specialisten op het gebied van het milieurecht

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het  milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht (ook wel ‘omgevingsrecht’genoemd), kent tal van regelingen die de leefomgeving, de industrie, stoffen, veiligheid etc. betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, … Lees meer “De specialisten op het gebied van het milieurecht” >

Nieuws

Eerste wijziging LAP3 en (potentiële) ZZS

15/03/2019

Binnenkort zal staatssecretaris Van Veldhoven een eerste wijziging van het LAP3 doorvoeren. Daarmee zal vrees ik nog geen oplossing worden aangedragen voor de bij afvalverwerkingsbedrijven heersende onrust over de handhavingspraktijk ten aanzien van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Sinds het LAP3 (inwerkingtreding op 28 december 2017) is het vereist dat vergunninghouders en het bevoegd gezag … Lees meer “Eerste wijziging LAP3 en (potentiële) ZZS” >

Bruine eimix gaat naar het Europese Hof van Justitie

29/01/2019

Bij uitspraak van 19 december 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bij tussenarrest (ECLI:NL:GHARL:2018:11244) besloten préjudiciële vragen te stellen omtrent een interessante afstemmingskwestie tussen de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de dierlijke bijproductenverordening (DBP Vo). In het algemeen omvat het toepassingsbereik van de EVOA niet de overbrengingen conform de erkenningseisen van de DBP Vo. … Lees meer “Bruine eimix gaat naar het Europese Hof van Justitie” >