Uitspraak ABRS inzake Bestemmingsplan “bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard”

08/09/2014

Op 20 augustus jl. is uitspraak gedaan (201306769/1) terzake van het beroep tegen het bestemmingsplan dat is gericht op de realisatie van een agf-bedrijventerrein. Het maakt ook de komst van een ‘turbo-verkeersplein” (ook wel “ovonde”) mogelijk en het is basis voor enkele verbindingswegen, hetgeen heeft geleid tot het wegbestemmen van woningen. Het beroep is deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Wijzigingsbevoegdheden voor andersoortige bedrijven dan agf en ook voor bedrijven in een hogere milieucategorie zijn vernietigd en keren ook niet meer terug, gelet op de reactie van PS op de uitspraak. Voor het overige dient de ovonde ook eerst gerealiseerd te zijn voordat het bedrijventerrein in gebruik mag worden genomen. De toekomst zal uitwijzen wat en op welke termijn dit plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd.