Cumulatie geurbronnen binnen inrichting

29/09/2014

Bij uitspraak van 9 september 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant nog eens bevestigd dat voor de cumulatie van geurhinder geen methode voorhanden is. Wel kan volgens deze rechtbank de conform een lokale beleidsregel berekende cumulatie van verschillende geurbronnen binnen één inrichting toelaatbaar zijn. Zie verder JnB 2014, 978.