B2B slaat eerste paal van de plastic verwerkingsfabriek – circulaire economie

19/06/2018

eerste paal B2B

Op 14 juni jl. werd de eerste paal geslagen door Floris Geeris en Paul Harkema van Bin2Barrel.

B2B heeft als doel om niet recyclebare kunststoffen via pyrolyse om te zetten in bruikbare brandstoffen en andere producten, een en ander overeen komstig met de doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheerplan.  Pyrolyse is een innovatieve techniek, waarbij het energetische rendement bijna drie keer zo hoog is, als bij directe verbranding van het plastic.

Ozinga Advocaten is betrokken bij het definitieve vergunningentraject voor het verwerken van plastic afval tot een grondstof, en overige met de locatie samenhangende juridische procedures.