Biobrandstoffen uit frituurvet

06/09/2018

Biodiesel in Nederland wordt voornamelijk geproduceerd uit frituurvet en dat is erg duurzaam, deze brandstof heeft de laagste emissiefactor, vergeleken met andere energiebronnen zoals biogas en electriciteit. Zie ook het rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit.  (https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/07/04/rapportage-energie-voor-vervoer-in-nederland-2017).

Een van de grootste spelers op de markt van de productie van biodiesel uit frituurvet, is Biodiesel Amsterdam. Dit bedrijf is sinds kort in andere handen. John Swire & Sons, een Brits conglomeraat, zal met dochterbedrijf Argent Energy hopelijk een nieuwe impuls geven aan deze mooie Amsterdamse fabriek. Ik wens alle medewerkers daar ook een succevolle voortzetting.