Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR

12/03/2020

Een schip (of een boorplatform, onderzeeër, of ander drijvend materieel), dat (concreet) voor sloop in aanmerking komt, wordt beschouwd als een afvalstof. Meestal ook als een gevaarlijke afvalstof vanwege de aanwezigheid van asbest en andere gevaarlijke stoffen. Wordt dat afvalschip overgebracht over EU-grenzen dan is in beginsel de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA, EU/2013/2006) van toepassing.

Echter, op 1 januari 2019 is ook de Europese Verordening scheepsrecycling in werking getreden (EVSR, EU/1257/2013). Deze verordening heeft tot doel de ratificatie van het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen van 2009 („het Verdrag van Hongkong”) te faciliteren. De EVSR regelt onder meer voorwaarden en erkenningen voor de vaststelling van erkende recyclingsinrichtingen. Die erkenning mag voor ten hoogste vijf jaar aan de scheepsrecyclinginrichtingen worden toegekend, en dienovereenkomstig hernieuwd worden.

De EVOA treedt terug voor zover het schip valt onder de scope van de EVSR en het schip wordt gesloopt bij een erkende scheepsrecyclinginrichting. Dat betekent in het geval van een overbrenging dat geen voorafgaande procedure van kennisgeving en goedkeuring moet worden gevolgd, maar dat een driedelig  meldsysteem volstaat.