Afvalstoffen – Herziening EVOA

21/04/2020

Als eerste, een steunbetuiging en mijn medeleven voor een ieder die door deze crisis hard is en wordt geraakt, al dan niet fysiek.

Ondertussen gaat (een deel van) het leven door, en dat is maar goed ook. Naar een intelligente open-up hoop ik.

Anders nieuws is er toch ook.

De EVOA, de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen zal worden aangepast. De Europese Commissie heeft een evaluatie van de EVOA uitgevoerd en heeft knelpunten geïnventariseerd. Vastgesteld is dat:

  • de EVOA de transitie naar een circulaire economie te weinig ondersteunt;
  • het vervoer van afval voor recycling binnen de EU wordt bemoeilijkt door inconsistente implementatie in de lidstaten en bepaalde administratieve procedures;
  • de export van afval van de EU naar niet-OESO landen (en vooral ontwikkelingslanden) gevaren inhoudt voor de gezondheid en het milieu aldaar;
  • de handhaving niet afdoende is.

De EU volgt een assessment-traject (Inception Impact Assessment) om de EVOA aan te passen, al dan niet via een wijziging van de tekst zelf, of via ‘soft-law’ zoals guidances. Belanghebbende konden tot 8 april jl. op de IIA┬á reageren. Het NL bedrijfsleven heeft opnieuw het belang benadrukt van harmonisering van de interpretatie van de EVOA in verschillende lidstaten, alsmede van een vermindering van lasten.

Het kabinet steunt de EU in het voornemen geen afval meer te exporteren.

Ik ben benieuwd naar de herziening.