Meldplicht ZZS in afval (bij producent van dat afval)

30/06/2020

Het probleem van de aanwezigheid van kleine sporen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstoffen, gaat neergelegd worden daar waar het hoort: bij de producent en/of gebruiker van de ZZS. Beetje laat, dat wel.

Onze staatssecretaris milieu heeft in een brief gemeld (5 juni 2020) dat er een meldplicht komt bij de ontdoener van dit ZZS-houdend afval. Waar blijkbaar het gebruik van ZZS niet kan worden verboden of ingeperkt, moet in ieder geval via de toekomstige meldplicht worden gemeld dat het afval dat bij deze ZZS gebruikende bedrijven vrijkomt, verontreinigd is met ZZS. Dat zou meen ik niet alleen moeten gelden voor ‘puur’  ZZS-afval, maar ook voor gebruikte containers, tankwagens en andere zaken, die van dat ZZS bedrijf komen, lijkt me. Die zaken zijn immers ook vaak met ZZS besmet.

Het ZZS probleem is ‘ontdekt’ bij de onwetende afvalverwerker, die (naar mijn mening nog steeds ten onrechte) direct handhavende maatregelen opgelegd kreeg (bijvoorbeeld omdat deze zou handelen zonder vergunning omdat de afvalstoffen die ze verwerkte/innam, ongewenste sporen van andermans ZZS bevatten).

Inmiddels kan bij vergunningaanvragen en -verlening informatie worden verkregen  in weke afvalstoffen bepaalde ZZS aanwezig zouden kunnen zijn, en kan die informatie worden verwerkt in vergunningen. Die wetenschap liep echter achter op de handhaving. Met terugwerkende kracht bedrijven aansprakelijk houden voor iets wat ze toen nog niet hoefden te weten……

“Als het risico van emissies van ZZS onvoldoende is te beheersen door de verwerker en diens bevoegd gezag, ligt het in de rede dat wordt gezocht naar mogelijkheden om het risico “aan de voorkant” te reduceren, bij de ontdoener, waar het afval ontstaat.”, schrijft de stas. Inderdaad, maar beetje laat dus. De achterkant heeft het eerst moeten bezuren.

Voorts onderzoekt de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid om minimalisatie van de hoeveelheid ZZS in afvalstromen af te dwingen via een aan de omgevingsvergunning milieu van het ZZS bedrijf te verbinden voorschrift. Dat zet ook meer zoden aan de dijk dan het proberen de stoffen te verwijderen als die eenmaal al in het verkeer terecht zijn gekomen.