Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?

21/10/2020

Naast een algehele herziening van de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA), wordt ook een aanscherping van kracht (1 januari 2021), die moet leiden tot een betere controle op de grensoverschrijdende overbrenging van kunststofafval.  In het kort komt het erop neer dat kunststofafvalbewegingen over de grens moeilijker worden.

Tegelijkertijd is actueel, dat eenmaal gerecycled, het hernieuwde  kunststof een moeizame afzet kent. De  bulkvoorraad overtollig recyclaat wordt -neem ik aan- door een combinatie van die factoren, alsdan alleen maar groter.

 

Als ik preventie oversla (!), vraag ik me af of mechanische recycling tot hernieuwd kunststof, nog wel boven aan de ladder moet staan? Wellicht kan via overheidsmaatregelen (verboden en belastingen) de prijs van de primaire fossiele grondstof voor kunststof worden verhoogd, om de waarde van het recyclaat te verhogen.

Tevens is kunststof afval een waardevolle grondstof  voor andere terugwinningsoplossingen, zoals energieterugwinning, en het terugwinnen van de brandstoffen uit het kunststofafval, om niet alleen de terugwinning van de gebruikte energie en grondstoffen te maximaliseren, maar ook het uiteindelijke gebruik ervan. Recycling zonder daadwerkelijke inzet van het recyclaat lijkt immers behoorlijk nutteloos.