Circulair Materialenplan

28/01/2021

Het landelijk beleid ten aanzien van afvalstoffen en grondstoffen gaat uit van circulariteit, de ambitie is zelfs om volledig circulair te zijn in 2050. Ondanks de vele positieve initiatieven en gedachten, zijn we daar nog  allerminst. Teveel afvalstoffen worden niet (voldoende) gerecycled. Allerlei belemmeringen dragen daaraan bij.

De Stas Infrastructuur en Waterstaat heeft bij brief van 25 januari jl. bekend gemaakt, dat het beleid in de versnelling gaat. Waar de tweede tussentijdse wijziging van het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP) nog maar net is vastgesteld, volgt op termijn,  nog een nadere aanscherping om de afvalverwerking dwingender en directer te regelen.

Om meer sturing te geven aan de voorkant van de afvalketen, preventie en hergebruik, zal de stas ook een circulair materialenplan (CMP) opstellen, met meer ambitieuze en bindende normering.

Het is mij niet duidelijk waarom die ambitieuze en bindende normering ook niet aan de achterkant (recycling) kan plaatsvinden, maar wellicht is daarvoor ook meer financiering nodig.