De Milieurecht specialisten

Het milieurecht is het geheel van rechtsregels dat tot  doel heeft om bedrijven of activiteiten die een impact hebben op het milieu te reguleren, en het leefmilieu te beschermen. De regels op dit gebied zijn ontstaan vanaf de jaren ’70, het rechtsgebied is dus relatief jong. Inmiddels is de regelgeving aanzienlijk uitgebreid, de milieuregels komen met name uit de koker van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken,  Landbouw en Innovatie (ELI). Diverse taken zijn opgedragen aan het Agentschap NL, de provincies, gemeenten en waterschappen en de nieuw te vormen regionale milieudiensten.

Ozinga Advocaten biedt juridisch advies en bijstand met betrekking tot rechtsvragen en fricties  op milieugebied, zowel publiekrechtelijk als civielrechtelijk. Procedures omtrent vergunningverlening en handhaving zijn core business en daarnaast ontstaan issues uit het breed spectrum van milieuaspecten, zoals lucht, geluid, bodem, afval, veiligheid, lozingen, energie, etc..  Gespecialiseerde kennis is noodzakelijk.