DBP / Feed

image-711400

Dierlijke bijproducten (DBP) zijn producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie zijn bedoeld. Deze producten ontstaan bijvoorbeeld bij de slacht, zoals bloed, beenderen  en haren. Andere voorbeelden zijn kadavers en mest.  Aangezien ook een relatie bestaat met afvalstoffen (van sommige slachtafvallen wil of moet de houder zich ook ontdoen) is de relatie met andere milieurecht-aandachtsgebieden van Ozinga Advocaten snel gelegd.

De  dierlijke bijproducten zijn ingedeeld in 3 categorieën, gebaseerd op het risico voor de volks- en diergezondheid. Per categorie is bepaald wat er met het product moet gebeuren: vernietiging, omgezet tot brandstof of grondstof voor bijvoorbeeld diervoeder of medicijnen. Voor bedrijven die activiteiten verrichten met dierlijke bijproducten gelden verplichtingen, zoals het aanvragen van erkenningen en registraties, het invullen van vervoersdocumenten en uitgebreide hygiëne- en verwerkingseisen.

Van dierlijke bijproducten kan diervoer worden gemaakt, diervoer heeft ook andere oorsprong en heeft net als de DBP, een afstemmingsregeling met de afvalstoffenbepalingen. Een ingewikkeld systeem dat Ozinga Advocaten steeds opnieuw in kaart brengt.