Industrie

foto-industrie

Ozinga Advocaten wordt met name ingezet voor de chemische industrie, de afvalstoffenbranche, de vervoerssector en de olie- en gasindustrie. Per branche bestaat milieubeleid en –regelgeving. Een strijdpunt voor het ene bedrijf in de branche levert vaak ook kennis en informatie op voor andere bedrijven in die branche. Wij werken dan ook graag samen met de brancheverenigingen binnen de industrieën.

Grote industriële vestigingen zijn vaak IPPC bedrijven, vergunningverlening en BBT zijn bekende issues. Daarnaast zijn de algemene regels van belang inzake emissies en andere normstellingen. Het belang van de Europese Unie (EU) voor het Nederlandse milieubeleid is aanzienlijk en groeit nog steeds.
Een belangrijk deel van het Nederlandse milieubeleid wordt bepaald door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld. Omgekeerd heeft Nederland de mogelijkheid om via ‘Brussel’ invloed uit te oefenen op de totstandkoming en inhoud van die regels. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied uiteraard nauwlettend in de gaten.

Afvalstoffenregels zijn van belang voor bedrijven die afvalstoffen opslaan, verwerken of transporteren, of in NL of grensoverschrijdend. Afvalstoffen worden meer en meer gerecyceld in plaats van gestort en verbrand. Inmiddels streeft men in het westen zelfs naar een ‘circulaire economie’ en NL probeert daar een steentje aan bij te dragen door bijvoorbeeld beleid op te stellen voor preventie en hergebruik en het VANG-beleid (Van afval naar grondstof). Ozinga Advocaten bevindt zich in het epicentrum van de geschillen met betrekking tot de kwalificaties van afvalstoffen, bijproducten, niet-afvalstoffen en einde-afvalstoffen.

Afvalregels zijn ook van belang voor industrieën waar afval ontstaat, bulkgoederen worden ingevoerd en opgeslagen, bij vervoer, op welke wijze vervoer je afvalstoffen, welke documenten horen daarbij, etc. Welke papieren gaan bij het vervoer van slachtafval? Wanneer is sprake van een ‘gevaarlijke afvalstof’? Is een gevaarlijke afvalstof ook een gevaarlijke stof? Geldt de CLP verordening? Reach? ADR? ZZS?