VTH

139179

VTH staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het aanvragen, verkrijgen en aanvechten van een vergunning is omgeven met (coördinatie-)procedures, vaak tot aan de rechter. De wetgeving vernieuwt in rap tempo, het is zaak ‘up-to-date’ te blijven. Algemene wet bestuursrecht, van Wabo naar Omgevingswet, van vergunning naar algemene regels (Activiteitenbesluit). Ozinga Advocaten houdt het voor u bij. De aanzienlijke proceservaring van Jeanette Ozinga is een wezenlijke ondersteuning van de aanwezige kennis.
Begrippen als beslistermijn, ontvankelijkheid, belanghebbende, relativiteit, grondenfuik, bestuurlijke lus, voorlopige voorziening, schorsing, etc. U laat dit graag aan ons over.

Toezicht en handhaving hebben een bestuurlijke en strafrechtelijke variant. Het onderscheid is uiteraard van belang. Mag een toezichthouder binnentreden, is hij verplicht de ‘cautie’ te geven? Wat houdt een last onder dwangsom in, wanneer is invordering van een verbeurde dwangsom verjaard? Wat zijn de gevolgen van strafrechtelijke vervolging van een bedrijf, haar leidinggevenden en medewerkers? Heb ik wel een overtreding begaan? Kan ik naar de Europese rechter? Wij hebben de antwoorden.
In de industriële sector gaat het vaak om activiteiten en besluiten van het lokale bevoegde gezag, of de ILT (Inspectie leefomgeving en transport). In de dierlijke sector is dat meestal de NVWA.