Einde-afvalstatus: (niet) wachten op een rechtsoordeel?

03/02/2022

In het kader van de gewenste circulaire economie, is het van belang -en ook voorgeschreven-, dat de overheid bijdraagt aan het verkrijgen van een ‘einde-afvalstatus’, om producten uit afvalstoffen te verkrijgen. Financiers in de afvalbranche willen graag – en wel vooraf- weten, of de afvalbewerking zal leiden tot een product, anders steken ze er geen … Lees meer “Einde-afvalstatus: (niet) wachten op een rechtsoordeel?” >

Overgangstermijn import UCO

12/11/2021

De keuze om UCO als afval of als dierlijk bijproduct te importeren is er niet volgens de regels, de NVWA heeft dat onlangs bevestigd (zie mijn vorige bericht). Recent is vanwege knelpunten in de praktijk die mogelijkheid toch langer opengelaten. Hoe lang deze ‘overgangstermijn’ duurt is onbekend, zie het bericht op de website van de … Lees meer “Overgangstermijn import UCO” >

UCO import, NVWA verduidelijkt.

25/10/2021

Ik had al eerder op mijn website aandacht gegeven aan de niet bestaande  ‘keuzemogelijkheid’ die de NVWA gaf om used cooking oil (UCO) te importeren als afvalstof of als dierlijk bijproduct (dbp). Dat is terecht recent aangepast, blijkens een bericht van de NVWA op haar website. De uitleg bij veterinair online is ‘aangescherpt’ ( IVO ). Vanwege … Lees meer “UCO import, NVWA verduidelijkt.” >

Circulair Materialenplan

28/01/2021

Het landelijk beleid ten aanzien van afvalstoffen en grondstoffen gaat uit van circulariteit, de ambitie is zelfs om volledig circulair te zijn in 2050. Ondanks de vele positieve initiatieven en gedachten, zijn we daar nog  allerminst. Teveel afvalstoffen worden niet (voldoende) gerecycled. Allerlei belemmeringen dragen daaraan bij. De Stas Infrastructuur en Waterstaat heeft bij brief … Lees meer “Circulair Materialenplan” >

Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?

21/10/2020

Naast een algehele herziening van de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA), wordt ook een aanscherping van kracht (1 januari 2021), die moet leiden tot een betere controle op de grensoverschrijdende overbrenging van kunststofafval.  In het kort komt het erop neer dat kunststofafvalbewegingen over de grens moeilijker worden. Tegelijkertijd is actueel, dat eenmaal … Lees meer “Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?” >

Afvalstoffen – Herziening EVOA

21/04/2020

Als eerste, een steunbetuiging en mijn medeleven voor een ieder die door deze crisis hard is en wordt geraakt, al dan niet fysiek. Ondertussen gaat (een deel van) het leven door, en dat is maar goed ook. Naar een intelligente open-up hoop ik. Anders nieuws is er toch ook. De EVOA, de Europese verordening inzake … Lees meer “Afvalstoffen – Herziening EVOA” >

Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR

12/03/2020

Een schip (of een boorplatform, onderzeeër, of ander drijvend materieel), dat (concreet) voor sloop in aanmerking komt, wordt beschouwd als een afvalstof. Meestal ook als een gevaarlijke afvalstof vanwege de aanwezigheid van asbest en andere gevaarlijke stoffen. Wordt dat afvalschip overgebracht over EU-grenzen dan is in beginsel de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA, EU/2013/2006) … Lees meer “Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR” >