Circulair Materialenplan

28/01/2021

Het landelijk beleid ten aanzien van afvalstoffen en grondstoffen gaat uit van circulariteit, de ambitie is zelfs om volledig circulair te zijn in 2050. Ondanks de vele positieve initiatieven en gedachten, zijn we daar nog  allerminst. Teveel afvalstoffen worden niet (voldoende) gerecycled. Allerlei belemmeringen dragen daaraan bij. De Stas Infrastructuur en Waterstaat heeft bij brief … Lees meer “Circulair Materialenplan” >

Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?

21/10/2020

Naast een algehele herziening van de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA), wordt ook een aanscherping van kracht (1 januari 2021), die moet leiden tot een betere controle op de grensoverschrijdende overbrenging van kunststofafval.  In het kort komt het erop neer dat kunststofafvalbewegingen over de grens moeilijker worden. Tegelijkertijd is actueel, dat eenmaal … Lees meer “Wijziging Evoa en kunststofafval recycling zonder nut?” >

Afvalstoffen – Herziening EVOA

21/04/2020

Als eerste, een steunbetuiging en mijn medeleven voor een ieder die door deze crisis hard is en wordt geraakt, al dan niet fysiek. Ondertussen gaat (een deel van) het leven door, en dat is maar goed ook. Naar een intelligente open-up hoop ik. Anders nieuws is er toch ook. De EVOA, de Europese verordening inzake … Lees meer “Afvalstoffen – Herziening EVOA” >

Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR

12/03/2020

Een schip (of een boorplatform, onderzeeër, of ander drijvend materieel), dat (concreet) voor sloop in aanmerking komt, wordt beschouwd als een afvalstof. Meestal ook als een gevaarlijke afvalstof vanwege de aanwezigheid van asbest en andere gevaarlijke stoffen. Wordt dat afvalschip overgebracht over EU-grenzen dan is in beginsel de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA, EU/2013/2006) … Lees meer “Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR” >

North Refinery Revisited#end-of-waste#vervolging curator

26/09/2019

Op 12 september jl. heeft de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2019:7450) de (arme) curator, die het in 2015 failliet verklaarde North Refinery mocht bestieren, en vanwege een verkoop van bedrijfsvoorraad vervolgd werd door het OM, vrijgesproken. De curator had de door NR geproduceerde basisolie verkocht als blendmiddel aan de scheepvaartindustrie. Uit een eerdere uitspraak van de Afdeling … Lees meer “North Refinery Revisited#end-of-waste#vervolging curator” >

EHvJ – vervoer van afval/dierlijk bijproduct: Afstemming

24/07/2019

Het Europese Hof van Justitie heeft op 29 mei jl. een interessante uitspraak gedaan ten aanzien van de complexe afstemmingsregels tussen de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA,) de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) en de Dierlijke bijproducten verordening (Dbp Vo.) (ECLI:EU:C:2019:443). Na een lange verhandeling over het doel van de diverse regels en de … Lees meer “EHvJ – vervoer van afval/dierlijk bijproduct: Afstemming” >