Afvalstoffen – Herziening EVOA

21/04/2020

Als eerste, een steunbetuiging en mijn medeleven voor een ieder die door deze crisis hard is en wordt geraakt, al dan niet fysiek. Ondertussen gaat (een deel van) het leven door, en dat is maar goed ook. Naar een intelligente open-up hoop ik. Anders nieuws is er toch ook. De EVOA, de Europese verordening inzake … Lees meer “Afvalstoffen – Herziening EVOA” >

Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR

12/03/2020

Een schip (of een boorplatform, onderzeeër, of ander drijvend materieel), dat (concreet) voor sloop in aanmerking komt, wordt beschouwd als een afvalstof. Meestal ook als een gevaarlijke afvalstof vanwege de aanwezigheid van asbest en andere gevaarlijke stoffen. Wordt dat afvalschip overgebracht over EU-grenzen dan is in beginsel de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA, EU/2013/2006) … Lees meer “Scheepsrecycling – EVOA vs EVSR” >

North Refinery Revisited#end-of-waste#vervolging curator

26/09/2019

Op 12 september jl. heeft de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2019:7450) de (arme) curator, die het in 2015 failliet verklaarde North Refinery mocht bestieren, en vanwege een verkoop van bedrijfsvoorraad vervolgd werd door het OM, vrijgesproken. De curator had de door NR geproduceerde basisolie verkocht als blendmiddel aan de scheepvaartindustrie. Uit een eerdere uitspraak van de Afdeling … Lees meer “North Refinery Revisited#end-of-waste#vervolging curator” >

EHvJ – vervoer van afval/dierlijk bijproduct: Afstemming

24/07/2019

Het Europese Hof van Justitie heeft op 29 mei jl. een interessante uitspraak gedaan ten aanzien van de complexe afstemmingsregels tussen de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA,) de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) en de Dierlijke bijproducten verordening (Dbp Vo.) (ECLI:EU:C:2019:443). Na een lange verhandeling over het doel van de diverse regels en de … Lees meer “EHvJ – vervoer van afval/dierlijk bijproduct: Afstemming” >

ZZS

02/05/2019

Kenniscentrum Infomil heeft de tekst over mengsels met Zeer Zorgwekkende Stoffen-bestanddelen (ZZS) op zijn website aangepast. De vernieuwde pagina ‘Mengsels met ZZS-bestanddelen’ geeft advies aan vergunningverleners over hoe om te gaan met mengsels met ZZS-bestanddelen. Ook is een nieuwe memo ‘Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid … Lees meer “ZZS” >