Sport en milieurecht

04/04/2018

Ozinga Advocaten doet ook aan sport, niet alleen in de fysieke praktijk, ook in de (milieu-) juridische, check de website!

Off-spec olieproduct, wel een afvalstof (Gerechtshof Den Bosch)

27/11/2017

Na het “Shell-arrest” waarin het Europese Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2013:821) op 12 december 2013 arrest wees, en de zaak “Stena Weco” (ECLI:NL:RVS:2014:1157) waarin de Afdeling bestuursrechtspraak op 2 april 2014 een afwijkende uitspraak deed, volgt het Hof Den Bosch meen ik  meer de lijn van het EHvJ met betrekking tot de vraag of een off-spec … Lees meer “Off-spec olieproduct, wel een afvalstof (Gerechtshof Den Bosch)” >

Hoger beroep ongegrond, PGS 15, gelijkwaardigheidsbeginsel en UPD

30/08/2017

De Inspectie leefomgeving en transport (ILT) breekt veelvuldig in bij milieuvergunningenprocedures ten aanzien van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Het gaat dan om de BBT ten aanzien van brandveiligheid (PGS 15). De ILT eist strikte naleving van voorschriften inzake de indeling van vakken waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, capaciteit van opvang, het voorkomen van uitstroom … Lees meer “Hoger beroep ongegrond, PGS 15, gelijkwaardigheidsbeginsel en UPD” >

Invorderingsperikelen – de aanmaning

16/08/2017

Het invorderen van verbeurde dwangsommen blijft ons bezighouden, zie ook eerdere nieuwsberichten op onze website. Nog een recente uitspraak hieromtrent die vermeldingswaard is (Rechtbank Amsterdam, 4 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4677). Duidelijk is dat het invorderen van verbeurde dwangsommen niet zonder zorgen is. Nadat een verbeurte is vastgesteld dient binnen een jaar na datum van verbeurte een … Lees meer “Invorderingsperikelen – de aanmaning” >

Bibob

07/08/2017

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur beoogt ongewenste facilitering door de overheid van criminele activiteiten te voorkomen. De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid bij hun besluitvorming over vergunningverlening, aanbesteding, subsidieverlening en vastgoedtransacties het risico van misbruik op grond van strafrechtelijke fouten van betrokkenen in het (recente) verleden te betrekken. Het uitvoeren van … Lees meer “Bibob” >

Export van verwerkte dierlijke eiwitten mogelijk onder voorwaarden

16/06/2017

Vanaf 1 juli 2017 wordt het onder voorwaarden weer toegestaan om verwerkte dierlijke eiwitten (VDE’s) naar landen buiten de Europese Unie te exporteren. Voor de export van dierlijke producten geldt als hoofdregel dat de uitvoer van van herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten en van producten die dergelijke eiwitten bevatten verboden is. Met deze hoofdregel heeft … Lees meer “Export van verwerkte dierlijke eiwitten mogelijk onder voorwaarden” >

Invordering van verbeurde dwangsommen, een actuele uitspraak

14/06/2017

Het systeem van de wet maakt de invordering van opgelegde en verbeurde dwangsommen door de overheid niet eenvoudig. Eerst dient een last onder dwangsom te worden opgelegd waaruit duidelijk wordt geformuleerd welke activiteit een overtreding oplevert en tot verbeurte leidt. Vervolgens dient verbeurte te worden vastgesteld (waarbij gemeld wordt dat betaald moet worden) en vervolgens … Lees meer “Invordering van verbeurde dwangsommen, een actuele uitspraak” >

Invordering en eisen, herformulering Afdeling bestuursrechtspraak

10/05/2017

De uitspraken in de zaak North Refinery (13 juni 2012) en enkele andere, hebben als standaard jurisprudentie gediend met betrekking tot de vraag welke eisen moeten worden gesteld aan de invordering van dwangsommen (ivm geurhinder). Onlangs heeft de Afdeling deze eisen opnieuw geformuleerd bij uitspraak van 3 mei 2017 inzake Abengoa. De overwegingen luiden thans … Lees meer “Invordering en eisen, herformulering Afdeling bestuursrechtspraak” >

Trillingshinder en bijzondere gevoeligheid naastgelegen bedrijf

25/04/2017

Op 3 april jl. heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2017:3296) inzake beroep tegen besluiten omtrent het opleggen van trillingsvoorschriften ten aanzien van het gebruik van een mobiele puinbreker. Deze besluiten zijn genomen ter bescherming van een naastgelegen bedrijf dat gevoelig is voor trillingen vanwege het gebruik van precisie instrumenten. De rechtbank heeft … Lees meer “Trillingshinder en bijzondere gevoeligheid naastgelegen bedrijf” >