Eerste wijziging LAP3 en (potentiële) ZZS

15/03/2019

Binnenkort zal staatssecretaris Van Veldhoven een eerste wijziging van het LAP3 doorvoeren. Daarmee zal vrees ik nog geen oplossing worden aangedragen voor de bij afvalverwerkingsbedrijven heersende onrust over de handhavingspraktijk ten aanzien van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Sinds het LAP3 (inwerkingtreding op 28 december 2017) is het vereist dat vergunninghouders en het bevoegd gezag … Lees meer “Eerste wijziging LAP3 en (potentiële) ZZS” >

Bruine eimix gaat naar het Europese Hof van Justitie

29/01/2019

Bij uitspraak van 19 december 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bij tussenarrest (ECLI:NL:GHARL:2018:11244) besloten préjudiciële vragen te stellen omtrent een interessante afstemmingskwestie tussen de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de dierlijke bijproductenverordening (DBP Vo). In het algemeen omvat het toepassingsbereik van de EVOA niet de overbrengingen conform de erkenningseisen van de DBP Vo. … Lees meer “Bruine eimix gaat naar het Europese Hof van Justitie” >

Vacature

02/11/2018

Ozinga Advocaten is dé specialist op het gebied van het milieurecht (voor bedrijven). Wij zoeken een startende advocaat-medewerker die zin heeft in het omgevingsrecht en bij voorkeur ook al ervaring heeft in het bestuursrecht/omgevingsrecht. Veel vrijheid (maar je moet er ook tegen kunnen om veel zelfstandig en alleen te werken) en mogelijkheden voor groei geboden. … Lees meer “Vacature” >

Biobrandstoffen uit frituurvet

06/09/2018

Biodiesel in Nederland wordt voornamelijk geproduceerd uit frituurvet en dat is erg duurzaam, deze brandstof heeft de laagste emissiefactor, vergeleken met andere energiebronnen zoals biogas en electriciteit. Zie ook het rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit.  (https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/07/04/rapportage-energie-voor-vervoer-in-nederland-2017). Een van de grootste spelers op de markt van de productie van biodiesel uit frituurvet, is Biodiesel Amsterdam. Dit … Lees meer “Biobrandstoffen uit frituurvet” >

B2B slaat eerste paal van de plastic verwerkingsfabriek – circulaire economie

19/06/2018

Op 14 juni jl. werd de eerste paal geslagen door Floris Geeris en Paul Harkema van Bin2Barrel. B2B heeft als doel om niet recyclebare kunststoffen via pyrolyse om te zetten in bruikbare brandstoffen en andere producten, een en ander overeen komstig met de doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheerplan.  Pyrolyse is een innovatieve techniek, waarbij het … Lees meer “B2B slaat eerste paal van de plastic verwerkingsfabriek – circulaire economie” >

Sport en Recht – Ozinga Advocaten Actueel

11/04/2018

De nieuwe Omgevingswet heeft recent ook de aandacht gekregen van de KNLTB, hoe actueel kun je zijn.  Zie: https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2018/04/de-nieuwe-omgevingswet-kansen-voor-tennis/ Met dank aan Marloes Brans

Sport en milieurecht

04/04/2018

Ozinga Advocaten doet ook aan sport, niet alleen in de fysieke praktijk, ook in de (milieu-) juridische, check de website!