North Refinery Revisited#end-of-waste#vervolging curator

26/09/2019

Op 12 september jl. heeft de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2019:7450) de (arme) curator, die het in 2015 failliet verklaarde North Refinery mocht bestieren, en vanwege een verkoop van bedrijfsvoorraad vervolgd werd door het OM, vrijgesproken. De curator had de door NR geproduceerde basisolie verkocht als blendmiddel aan de scheepvaartindustrie. Uit een eerdere uitspraak van de Afdeling … Lees meer “North Refinery Revisited#end-of-waste#vervolging curator” >

EHvJ – vervoer van afval/dierlijk bijproduct: Afstemming

24/07/2019

Het Europese Hof van Justitie heeft op 29 mei jl. een interessante uitspraak gedaan ten aanzien van de complexe afstemmingsregels tussen de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA,) de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) en de Dierlijke bijproducten verordening (Dbp Vo.) (ECLI:EU:C:2019:443). Na een lange verhandeling over het doel van de diverse regels en de … Lees meer “EHvJ – vervoer van afval/dierlijk bijproduct: Afstemming” >

ZZS

02/05/2019

Kenniscentrum Infomil heeft de tekst over mengsels met Zeer Zorgwekkende Stoffen-bestanddelen (ZZS) op zijn website aangepast. De vernieuwde pagina ‘Mengsels met ZZS-bestanddelen’ geeft advies aan vergunningverleners over hoe om te gaan met mengsels met ZZS-bestanddelen. Ook is een nieuwe memo ‘Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid … Lees meer “ZZS” >

Eerste wijziging LAP3 en (potentiële) ZZS

15/03/2019

Binnenkort zal staatssecretaris Van Veldhoven een eerste wijziging van het LAP3 doorvoeren. Daarmee zal vrees ik nog geen oplossing worden aangedragen voor de bij afvalverwerkingsbedrijven heersende onrust over de handhavingspraktijk ten aanzien van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Sinds het LAP3 (inwerkingtreding op 28 december 2017) is het vereist dat vergunninghouders en het bevoegd gezag … Lees meer “Eerste wijziging LAP3 en (potentiële) ZZS” >

Bruine eimix gaat naar het Europese Hof van Justitie

29/01/2019

Bij uitspraak van 19 december 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bij tussenarrest (ECLI:NL:GHARL:2018:11244) besloten préjudiciële vragen te stellen omtrent een interessante afstemmingskwestie tussen de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de dierlijke bijproductenverordening (DBP Vo). In het algemeen omvat het toepassingsbereik van de EVOA niet de overbrengingen conform de erkenningseisen van de DBP Vo. … Lees meer “Bruine eimix gaat naar het Europese Hof van Justitie” >

Vacature

02/11/2018

Ozinga Advocaten is dé specialist op het gebied van het milieurecht (voor bedrijven). Wij zoeken een startende advocaat-medewerker die zin heeft in het omgevingsrecht en bij voorkeur ook al ervaring heeft in het bestuursrecht/omgevingsrecht. Veel vrijheid (maar je moet er ook tegen kunnen om veel zelfstandig en alleen te werken) en mogelijkheden voor groei geboden. … Lees meer “Vacature” >