Biobrandstoffen uit frituurvet

06/09/2018

Biodiesel in Nederland wordt voornamelijk geproduceerd uit frituurvet en dat is erg duurzaam, deze brandstof heeft de laagste emissiefactor, vergeleken met andere energiebronnen zoals biogas en electriciteit. Zie ook het rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit.  (https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/07/04/rapportage-energie-voor-vervoer-in-nederland-2017). Een van de grootste spelers op de markt van de productie van biodiesel uit frituurvet, is Biodiesel Amsterdam. Dit … Lees meer “Biobrandstoffen uit frituurvet” >

B2B slaat eerste paal van de plastic verwerkingsfabriek – circulaire economie

19/06/2018

Op 14 juni jl. werd de eerste paal geslagen door Floris Geeris en Paul Harkema van Bin2Barrel. B2B heeft als doel om niet recyclebare kunststoffen via pyrolyse om te zetten in bruikbare brandstoffen en andere producten, een en ander overeen komstig met de doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheerplan.  Pyrolyse is een innovatieve techniek, waarbij het … Lees meer “B2B slaat eerste paal van de plastic verwerkingsfabriek – circulaire economie” >

Sport en Recht – Ozinga Advocaten Actueel

11/04/2018

De nieuwe Omgevingswet heeft recent ook de aandacht gekregen van de KNLTB, hoe actueel kun je zijn.  Zie: https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2018/04/de-nieuwe-omgevingswet-kansen-voor-tennis/ Met dank aan Marloes Brans

Sport en milieurecht

04/04/2018

Ozinga Advocaten doet ook aan sport, niet alleen in de fysieke praktijk, ook in de (milieu-) juridische, check de website!

Off-spec olieproduct, wel een afvalstof (Gerechtshof Den Bosch)

27/11/2017

Na het “Shell-arrest” waarin het Europese Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2013:821) op 12 december 2013 arrest wees, en de zaak “Stena Weco” (ECLI:NL:RVS:2014:1157) waarin de Afdeling bestuursrechtspraak op 2 april 2014 een afwijkende uitspraak deed, volgt het Hof Den Bosch meen ik  meer de lijn van het EHvJ met betrekking tot de vraag of een off-spec … Lees meer “Off-spec olieproduct, wel een afvalstof (Gerechtshof Den Bosch)” >

Hoger beroep ongegrond, PGS 15, gelijkwaardigheidsbeginsel en UPD

30/08/2017

De Inspectie leefomgeving en transport (ILT) breekt veelvuldig in bij milieuvergunningenprocedures ten aanzien van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Het gaat dan om de BBT ten aanzien van brandveiligheid (PGS 15). De ILT eist strikte naleving van voorschriften inzake de indeling van vakken waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, capaciteit van opvang, het voorkomen van uitstroom … Lees meer “Hoger beroep ongegrond, PGS 15, gelijkwaardigheidsbeginsel en UPD” >

Invorderingsperikelen – de aanmaning

16/08/2017

Het invorderen van verbeurde dwangsommen blijft ons bezighouden, zie ook eerdere nieuwsberichten op onze website. Nog een recente uitspraak hieromtrent die vermeldingswaard is (Rechtbank Amsterdam, 4 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4677). Duidelijk is dat het invorderen van verbeurde dwangsommen niet zonder zorgen is. Nadat een verbeurte is vastgesteld dient binnen een jaar na datum van verbeurte een … Lees meer “Invorderingsperikelen – de aanmaning” >

Bibob

07/08/2017

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur beoogt ongewenste facilitering door de overheid van criminele activiteiten te voorkomen. De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid bij hun besluitvorming over vergunningverlening, aanbesteding, subsidieverlening en vastgoedtransacties het risico van misbruik op grond van strafrechtelijke fouten van betrokkenen in het (recente) verleden te betrekken. Het uitvoeren van … Lees meer “Bibob” >