Bibob

07/08/2017

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur beoogt ongewenste facilitering door de overheid van criminele activiteiten te voorkomen. De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid bij hun besluitvorming over vergunningverlening, aanbesteding, subsidieverlening en vastgoedtransacties het risico van misbruik op grond van strafrechtelijke fouten van betrokkenen in het (recente) verleden te betrekken. Het uitvoeren van … Lees meer “Bibob” >

Export van verwerkte dierlijke eiwitten mogelijk onder voorwaarden

16/06/2017

Vanaf 1 juli 2017 wordt het onder voorwaarden weer toegestaan om verwerkte dierlijke eiwitten (VDE’s) naar landen buiten de Europese Unie te exporteren. Voor de export van dierlijke producten geldt als hoofdregel dat de uitvoer van van herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten en van producten die dergelijke eiwitten bevatten verboden is. Met deze hoofdregel heeft … Lees meer “Export van verwerkte dierlijke eiwitten mogelijk onder voorwaarden” >

Invordering van verbeurde dwangsommen, een actuele uitspraak

14/06/2017

Het systeem van de wet maakt de invordering van opgelegde en verbeurde dwangsommen door de overheid niet eenvoudig. Eerst dient een last onder dwangsom te worden opgelegd waaruit duidelijk wordt geformuleerd welke activiteit een overtreding oplevert en tot verbeurte leidt. Vervolgens dient verbeurte te worden vastgesteld (waarbij gemeld wordt dat betaald moet worden) en vervolgens … Lees meer “Invordering van verbeurde dwangsommen, een actuele uitspraak” >

Invordering en eisen, herformulering Afdeling bestuursrechtspraak

10/05/2017

De uitspraken in de zaak North Refinery (13 juni 2012) en enkele andere, hebben als standaard jurisprudentie gediend met betrekking tot de vraag welke eisen moeten worden gesteld aan de invordering van dwangsommen (ivm geurhinder). Onlangs heeft de Afdeling deze eisen opnieuw geformuleerd bij uitspraak van 3 mei 2017 inzake Abengoa. De overwegingen luiden thans … Lees meer “Invordering en eisen, herformulering Afdeling bestuursrechtspraak” >

Trillingshinder en bijzondere gevoeligheid naastgelegen bedrijf

25/04/2017

Op 3 april jl. heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2017:3296) inzake beroep tegen besluiten omtrent het opleggen van trillingsvoorschriften ten aanzien van het gebruik van een mobiele puinbreker. Deze besluiten zijn genomen ter bescherming van een naastgelegen bedrijf dat gevoelig is voor trillingen vanwege het gebruik van precisie instrumenten. De rechtbank heeft … Lees meer “Trillingshinder en bijzondere gevoeligheid naastgelegen bedrijf” >

De officier van justitie is geen belanghebbende bij een EVOA-besluit

05/04/2017

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:934) bepaald dat een officier van justitie geen belanghebbende is bij een besluit van de staatssecretaris van milieu, terzake van de overbrenging van afvalstoffen vanuit NL naar Denemarken (EVOA). De OvJ stelde (tot veler verrassing) belang te hebben bij dat besluit omdat hij strafrechtelijk onderzoek … Lees meer “De officier van justitie is geen belanghebbende bij een EVOA-besluit” >

Een einde aan de bevoegdheid om vergunningen niet in te trekken?

23/03/2017

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 maart j.l. uitspraak gedaan in een zaak waarin cliënt heeft verzocht vergunningen van de veehouder/buurman in te trekken. Het betreft een bouwvergunning en milieuvergunning voor de uitbreiding van de varkensstapel. Na een bepaalde tijd (een half jaar voor de bouwvergunning, en drie jaar voor de milieuvergunning), … Lees meer “Een einde aan de bevoegdheid om vergunningen niet in te trekken?” >

Hof Arnhem: Begeleidingsbrief bij route-inzameling van afvalstoffen is wel in orde

05/01/2017

Op 28 december jl. heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen in een strafzaak met betrekking tot het inzamelen van afvalstoffen. Na een veroordeling in eerste aanleg heeft het Hof cliënte vrijgesproken van overtreding van de Wet milieubeheer. Aan verdachte was ten laste gelegd dat zij afvalstoffen vervoerde zonder (correct ingevulde) begeleidingsbrieven, omdat de ‘route-inzameling’ … Lees meer “Hof Arnhem: Begeleidingsbrief bij route-inzameling van afvalstoffen is wel in orde” >

Waste issues: Afvalstoffen of dierlijke bijproducten, welke regels gelden?

30/11/2016

Dierlijke bijproducten (DBP) zijn stoffen die bestaan uit materiaal van dierlijke oorsprong en die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Soms zijn die DBP ook afvalstoffen, denk aan frituurvet (UCO). Ten aanzien van DBP en afvalstoffen  bestaan Europese regelingen en tussen die regelingen is afstemming geregeld, zodat niet steeds op dezelfde stof beide regelingen te … Lees meer “Waste issues: Afvalstoffen of dierlijke bijproducten, welke regels gelden?” >

FME wil minstens 100 miljoen voor circulaire economie

02/11/2016

Uit het vakblad Afval! komt het bericht dat de FME staatssecretaris Dijksma oproept om minstens 100 miljoen euro te investeren in de transitie naar de circulaire economie. De brancheorganisatie voor de technologische industrie noemt haar wens in een brief aan de Tweede Kamer. Op de huidige begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt volgens … Lees meer “FME wil minstens 100 miljoen voor circulaire economie” >