Hoge Raad bevestigt vrijspraak inzake uitvoer afvalstoffen EVOA

21/01/2015

Op 20 januari 2015 heeft de Hoge Raad op beroep in cassatie van het OM tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag de vrijspraak bevestigd van mijn cliënte die ervan werd verdacht afvalstoffen (metaalschroot) te hebben overgebracht in strijd met de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA).  Zie ECLI:NL:GHDHA:2013:3816, conclusie ECLI:NL:PHR:2014:2703. Cliënte handelt … Lees meer “Hoge Raad bevestigt vrijspraak inzake uitvoer afvalstoffen EVOA” >

Diervoeders en furazolidon

10/12/2014

De aangetroffen sporen van het verboden antibiotica in diervoeders hebben geleid tot vele bedrijfsslachtoffers. De vraag is wat onder verboden ‘gebruik’ moet worden verstaan en onder ‘illegale behandeling’ ingevolge de Europese richtlijn 96/23/EU. Valt daar een zekere besmetting van het voer onder, zonder dat daar sprake is van schuld bij de voerproducent? Zie ook het artikel hierover in De … Lees meer “Diervoeders en furazolidon” >

Deuren op koelvitrines in Aldi? Branche informatie en normering Activiteitenbesluit

09/12/2014

Op 2 december jl. deed de rechtbank Amsterdam een tussenuitspraak. Volgens een bepaling van het Activiteitenbesluit dienen energiebesparende maatregelen te worden genomen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Voor supermarkten betekent dat bijvoorbeeld dat koeldeuren (of van die plastic stroken) moeten worden aangebracht bij verticale koelmiddelen. Dat komt omdat de bracnhe heeft berekend dat … Lees meer “Deuren op koelvitrines in Aldi? Branche informatie en normering Activiteitenbesluit” >

LAP II

08/12/2014

Je mag de afvalstoffen ook weer teruggeven aan de ontdoener, ook als is die niet de persoon genoemd in art. 10.37 WM. Zie ook het Landelijk afvalbeheerplan II en de nota van aanpassing.

Afgeven aan een VIHB-geregistreerde?

04/12/2014

Moet je altijd je afvalstoffen afgeven aan een VIHB-geregistreerde vervoerder? Nee, bijvoorbeeld niet aan een persoon die de afvalstoffen komt halen omdat daar het EVOA-regime op van toepassing is (artikel 10.37 lid 2 onder f). Weten alle politie-agenten dat? Ik denk het niet.  Weten zij ook dat sommige afvalstoffen niet onder de afvalstoffenregels vallen, zoals … Lees meer “Afgeven aan een VIHB-geregistreerde?” >

Uitspraken EVOA en afvalolie/North Refinery

19/11/2014

Vandaag, 19 november 2015, publiceerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 uitspraken inzake de beroepen van cliënte North Refinery tegen de bezwaarbesluiten van de Staatssecretaris van I&M (lees: ILT). Alle beroepen zijn gegrond verklaard en met name de motivering dat de door North Refinery uit afval geproduceerde olieproducten geen afvalstoffen zijn, het standpunt van ILT, maakt … Lees meer “Uitspraken EVOA en afvalolie/North Refinery” >

Nieuwe uitdaging Anne Marie

30/10/2014

‘Onze’ Anne Marie heeft het kantoor verlaten voor een nieuwe fulltime baan als marketing medewerker bij Bird & Bird. Wij zagen haar niet graag vertrekken maar begrijpen deze overstap en wensen haar heel veel succes! Anne Marie bedankt voor je adviezen en inzet bij de opstart en ontwikkeling van Ozinga Advocaten. We houden contact!

Uitspraak inzake Besluit bodemkwaliteit

30/10/2014

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 29 oktober 2014 uitspraak gedaan (201402313/1/A4) over de kwestie of cliënte, opdrachtgever van een partijkeuring, terecht een last onder dwangsom van de Staatssecretaris heeft gehad. Het besluit is vernietigd omdat vanwege de Sanctiestrategie Kwalibo niet duidelijk was waarom een dwangsom is opgelegd. Goed nieuws so far, al begrijpt iedereen die hier … Lees meer “Uitspraak inzake Besluit bodemkwaliteit” >

Column Ozinga Eemsdelta Kringen – oktober 2014

24/10/2014

In deze column wijs ik op de systematiek van de Wabo in het kader van de gedachte ‘één bevoegd gezag’ en een specifieke kwestie over handhavingsbevoegdheid van de Minister van I&M ter zake van het Besluit bodemkwaliteit. Een interessante casus waar binnenkort uitspraak in wordt gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak. Artikel Eemsdelta Kringen oktober 2014 … Lees meer “Column Ozinga Eemsdelta Kringen – oktober 2014” >