LAP II

08/12/2014

Je mag de afvalstoffen ook weer teruggeven aan de ontdoener, ook als is die niet de persoon genoemd in art. 10.37 WM. Zie ook het Landelijk afvalbeheerplan II en de nota van aanpassing.

Afgeven aan een VIHB-geregistreerde?

04/12/2014

Moet je altijd je afvalstoffen afgeven aan een VIHB-geregistreerde vervoerder? Nee, bijvoorbeeld niet aan een persoon die de afvalstoffen komt halen omdat daar het EVOA-regime op van toepassing is (artikel 10.37 lid 2 onder f). Weten alle politie-agenten dat? Ik denk het niet.  Weten zij ook dat sommige afvalstoffen niet onder de afvalstoffenregels vallen, zoals … Lees meer “Afgeven aan een VIHB-geregistreerde?” >

Uitspraken EVOA en afvalolie/North Refinery

19/11/2014

Vandaag, 19 november 2015, publiceerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 uitspraken inzake de beroepen van cliënte North Refinery tegen de bezwaarbesluiten van de Staatssecretaris van I&M (lees: ILT). Alle beroepen zijn gegrond verklaard en met name de motivering dat de door North Refinery uit afval geproduceerde olieproducten geen afvalstoffen zijn, het standpunt van ILT, maakt … Lees meer “Uitspraken EVOA en afvalolie/North Refinery” >

Nieuwe uitdaging Anne Marie

30/10/2014

‘Onze’ Anne Marie heeft het kantoor verlaten voor een nieuwe fulltime baan als marketing medewerker bij Bird & Bird. Wij zagen haar niet graag vertrekken maar begrijpen deze overstap en wensen haar heel veel succes! Anne Marie bedankt voor je adviezen en inzet bij de opstart en ontwikkeling van Ozinga Advocaten. We houden contact!

Uitspraak inzake Besluit bodemkwaliteit

30/10/2014

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 29 oktober 2014 uitspraak gedaan (201402313/1/A4) over de kwestie of cliënte, opdrachtgever van een partijkeuring, terecht een last onder dwangsom van de Staatssecretaris heeft gehad. Het besluit is vernietigd omdat vanwege de Sanctiestrategie Kwalibo niet duidelijk was waarom een dwangsom is opgelegd. Goed nieuws so far, al begrijpt iedereen die hier … Lees meer “Uitspraak inzake Besluit bodemkwaliteit” >

Column Ozinga Eemsdelta Kringen – oktober 2014

24/10/2014

In deze column wijs ik op de systematiek van de Wabo in het kader van de gedachte ‘één bevoegd gezag’ en een specifieke kwestie over handhavingsbevoegdheid van de Minister van I&M ter zake van het Besluit bodemkwaliteit. Een interessante casus waar binnenkort uitspraak in wordt gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak. Artikel Eemsdelta Kringen oktober 2014 … Lees meer “Column Ozinga Eemsdelta Kringen – oktober 2014” >

Geurnorm en nieuwe woningen versus bestaand bedrijf

01/10/2014

Vandaag, woensdag 1 oktober 2014,  heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weer een interessante uitspraak gedaan inzake geurhinder. Cliënte, de gemeente Stichtse Vecht heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van enkele woningen. Die woningen zijn gelegen in de omgeving van een verffabriek. Met betrekking tot het plangebied (de woningen) is daarmee rekening … Lees meer “Geurnorm en nieuwe woningen versus bestaand bedrijf” >

Cumulatie geurbronnen binnen inrichting

29/09/2014

Bij uitspraak van 9 september 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant nog eens bevestigd dat voor de cumulatie van geurhinder geen methode voorhanden is. Wel kan volgens deze rechtbank de conform een lokale beleidsregel berekende cumulatie van verschillende geurbronnen binnen één inrichting toelaatbaar zijn. Zie verder JnB 2014, 978.

Uitspraak ABRS inzake Bestemmingsplan “bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard”

08/09/2014

Op 20 augustus jl. is uitspraak gedaan (201306769/1) terzake van het beroep tegen het bestemmingsplan dat is gericht op de realisatie van een agf-bedrijventerrein. Het maakt ook de komst van een ‘turbo-verkeersplein” (ook wel “ovonde”) mogelijk en het is basis voor enkele verbindingswegen, hetgeen heeft geleid tot het wegbestemmen van woningen. Het beroep is deels gegrond … Lees meer “Uitspraak ABRS inzake Bestemmingsplan “bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard”” >

Beelden aan zee

09/07/2014

Borrel ter gelegenheid van het tweejarig jubileum van Ozinga Advocaten met een lezing van Ferry Mingelen in Museum Beelden aan Zee.