De specialisten op het gebied van het milieurecht

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het  milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht (ook wel ‘omgevingsrecht’genoemd), kent tal van regelingen die de leefomgeving, de industrie, stoffen, veiligheid etc. betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, handelingen met afvalstoffen, het onderscheid tussen afvalstoffen/grondstoffen/levensmiddelen/dierlijke bijproducten, emissies naar water, lucht en bodem, bodembescherming – en sanering, veiligheid, omgaan met gevaarlijke stoffen, de EVOA, de andere Europese richtlijnen en verordeningen, energie, vergunningsaspecten, handhaving, etc. etc. Kennis van deze aspecten is ook nodig bij Due Diligence onderzoeken in het geval bedrijven met milieurelevantie worden overgenomen.

Ten aanzien van het bovenstaande is advisering en procesvoering door een gespecialiseerde advocaat vaak nodig. Ozinga Advocaten biedt dat. Een klein kantoor dat garant staat voor jarenlange ervaring en deskundigheid. Omdat milieurecht niet zelden technische/chemische kennis veronderstelt, trachten wij zoveel mogelijk op die gebieden onderlegd te zijn, onder meer via bezoeken aan de klant en bijscholing.

Vanuit een oprechte betrokkenheid bij de cliënt, zal Ozinga Advocaten in eerste instantie altijd zoeken naar oplossingen die kostbare gerechtelijke procedures vermijden. Gedegen juridische kennis, goed inzicht in de activiteiten van de cliënt en een helder overzicht van de betrokken partijen zorgen voor pragmatische oplossingen. Mocht een procedure onvermijdbaar blijken, dan loont haar zeer ruime proceservaring, onder meer bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Overigens bevindt de Raad van State zich op loopafstand van ons prachtige aan de Hofvijver gelegen kantoor aan de Lange Vijverberg te  Den Haag. U bent van harte welkom op nr. 9.

Werkwijze

Jeanette Ozinga  adviseert al jarenlang bedrijven, overheden en andere advocatenkantoren, de focus is vooralsnog gelegen op de grote industriële ondernemingen. Hieronder vindt u een selectie van enkele opdrachten uit het verleden:

  • Begeleiding en inventief adviseren t.a.v. complex handhavingstraject met betrekking tot een belangrijke speler in de (afval-)olie-industrie.
  • Advisering en procesvoering over overslag en opslag van gevaarlijke stoffen voor grootste vervoersspecialist op dit gebied van de Benelux.
  • Advisering en Procesvoering inzake milieuvergunningverlening in de dierlijke slachtbijproducten branche
  • Diverse Due Diligence onderzoeken, bijv. terzake van een grote overname in de chemietak;
  • Divers optreden in rechte met betrekking tot grensoverschrijdende afvalstoffenbewegingen (tot en met Europese Hof van Justitie).

Team

DSC_2700_33

Jeanette Ozinga – advocaat/eigenaar

Margit Velds – office manager
Julia Gierveld – student stagiair

kantoor