Mr. J. Groot

Jaap Groot

Advocaat

Op 1 maart 2014 is Jaap Groot begonnen als advocaat-stagiair bij Ozinga Advocaten. Inmiddels is hij bezig aan de laatste fase van de beroepsopleiding.

Jaap studeerde in 2009 af aan de Universiteit Leiden, Nederlands recht, master Internationaal Publiekrecht. Hij is vervolgens zijn loopbaan begonnen bij de Rijksoverheid. Gedurende zijn werkzaamheden als beleidsadviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende beleidsdirecties en de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel.
De afgelopen jaren heeft Jaap gewerkt als juridisch adviseur en belangenbehartiger voor ondernemingen en sectororganisaties die actief zijn in gereguleerde markten (met een focus op distributie en chemie). In deze functie heeft hij gewerkt in het speelveld van juridisch advies, strategie en belangenbehartiging, waardoor hij een goed gevoel heeft ontwikkeld voor advisering, (interne) politieke en bestuurlijke verhoudingen en de werking van complexe organisaties.

Jaap houdt zich met name bezig met Europees recht, DBP/Feed-gerelateerde vraagstukken en heeft praktische ervaringen opgedaan in strafzaken.