Werkwijze


Jeanette Ozinga  adviseert al jarenlang bedrijven, overheden en andere advocatenkantoren, de focus is vooralsnog gelegen op de grote industriële ondernemingen. Hieronder vindt u een selectie van enkele opdrachten uit het verleden:

  • Begeleiding en inventief adviseren t.a.v. complex handhavingstraject met betrekking tot een belangrijke speler in de (afval-)olie-industrie.
  • Advisering en procesvoering over overslag en opslag van gevaarlijke stoffen voor grootste vervoersspecialist op dit gebied van de Benelux.
  • Advisering en Procesvoering inzake milieuvergunningverlening in de dierlijke slachtbijproducten branche
  • Diverse Due Diligence onderzoeken, bijv. terzake van een grote overname in de chemietak;
  • Divers optreden in rechte met betrekking tot grensoverschrijdende afvalstoffenbewegingen (tot en met Europese Hof van Justitie).