Tarief


Jeanette Ozinga € 320,- per uur, Julia Gierveld € 150,0/uur,
(exclusief kilometervergoeding en BTW).
Een eerste gesprek op kantoor is in het algemeen kosteloos.
De tarieven kunnen worden aangepast met een verwijzing naar de algemene voorwaarden.