Tarief

Jeanette Ozinga € 295,– per uur
Jaap Groot € 230,– per uur
(exclusief kilometervergoeding en BTW).
Een eerste gesprek op kantoor is in het algemeen kosteloos.
De tarieven kunnen worden aangepast met een verwijzing naar de algemene voorwaarden.